Preguntes més freqüents

 • De quines maneres puc contactar amb Hipercor?

  Per contactar amb nosaltres t’oferim diferents telèfons i adreces de correu.

  Si desitges informació sobre el servei de compra, o si vols conèixer la situació de la comanda, truca al telèfon 900 373 050 (si truques des d’un fix) - 901 464 050 (si truques des d’un mòbil) o clientes@hipercor.es

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Com puc presentar una reclamació?

  A més del nostre Dept. d’Atenció al Client i el formulari de suggeriments/reclamacions, hi ha fulls de reclamació a disposició del client als nostres centres comercials.

  Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a Confianza Online i en els termes del seu codi ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i la publicitat en línia, la protecció de dades i la protecció de menors, l’usuari podrà recórrer al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confianza Online  (www.confianzaonline.es).

  D’acord amb el   Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, posem a disposició del client l’enllaç següent, que permet l’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Com retorno als centres un producte que he comprat al web?

  Els articles adquirits a hipercor.es també es poden tornar als centres comercials d’HIPERCOR, sense cap cost. No s’admetran devolucions als centres de Supercor, Sfera, Bricor, El Corte Inglés i Centre d’Oportunitats, excepte en el cas d’articles d’electrònica, informàtica i electrodomèstics, que es podran retornar a qualsevol centre d’El Corte Inglés.
   
  Per als electrodomèstics i els productes d’electrònica i informàtica, no es podran fer devolucions als centres que no disposen d’aquesta mercaderia dins de la sala d’Hipermercat Hipercor. Pots consultar els departaments disponibles a cada centre comercial a la nostra <i>Guia de centres comercials</i>.
   
  Per fer la devolució, el producte haurà d’estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos, si escau. Prèvia comprovació de l’estat de la mercaderia, se’n reintegrarà l’import conforme a la mateixa modalitat de pagament realitzada en aquell moment. Per fer la devolució caldrà presentar el taló de venda/devolució remès juntament amb la comanda.

  Estan exclosos del sistema de devolució als centres comercials, a més de les excepcions al dret de desistiment, les comandes pagades amb targetes virtuals, els productes voluminosos (més de 15 kg de pes) i alguns articles que, per les seves condicions especials, només es podran retornar mitjançant recollida al domicili.

  El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili d’El Corte Inglés, SA, carrer Hermosilla, 112, 28009 Madrid.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Quins productes no es poden retornar?

  Gairebé tots els productes es poden retornar o canviar mentre estiguin sense utilitzar i en perfectes condicions, incloent-hi accessoris, documentació i embalatge original. Però hi ha excepcions al dret de desistiment. La devolució no serà aplicable a:

  • La prestació de serveis, una vegada el servei s’hagi executat completament, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
  • El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.
  • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats (per exemple: armes, mobles, roba a mida, robes customitzades com ara samarretes esportives amb nom personal...).
  • El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa (per exemple: aliments, flors, cistelles de fruita...).
  • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament (per exemple: arracades, tots els articles de bellesa, articles de tocador, cosmètics, neteja personal, accessoris per als cabells, roba interior, mitges i pantis i tots aquells productes d’ús corporal).
  • El subministrament de béns que, després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
  • El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no es puguin lliurar abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar
  • Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s’ha d’aplicar a aquests serveis o béns addicionals.
  • El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeos precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.
  • El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que, en conseqüència, perd el seu dret de desistiment.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Quins són els terminis de devolució o canvi d’un producte?

  Els terminis de devolució que es detallen a continuació començaran a comptar des del lliurament de la comanda:

  • 60 dies naturals: productes de moda i roba esportiva, accessoris, calçat, parament.
  • 30 dies naturals: mobles i tèxtils de la llar.
  • 15 dies naturals: material esportiu, joguines, il·luminació i tots aquells amb components elèctrics o mecànics.

   

  Cal que el producte no s'hagi utilitzat, sense muntar i que estigui en perfectes condicions, incloent-hi accessoris, documentació i embalatge original, en cas contrari, el bé patirà una depreciació.D’acord amb les excepcions al dret de desistiment regulades pel RDL 1/2007, no s’admetrà la devolució d’aquells productes configurats a mida (personalitzats).

  Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns que sigui resultat d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns. Això s’aplicarà també a articles com telèfons mòbils, tauletes, ordinadors, etc., aparells en què t’hagis registrat, activat les prestacions de seguretat, geolocalització o patrons, ja que la inicialització d’aquests dispositius requereix el registre previ i voluntari de les teves dades personals, les quals queden emmagatzemades en la memòria del terminal.

  Una vegada rebuda la mercaderia als nostres magatzems i comprovat l’estat d’aquesta, es reintegraran l’import i les despeses d’enviament, conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client, tret de pagament en efectiu; en aquest darrer cas, es reintegrarà mitjançant transferència bancària i, en tot cas, en un termini no superior a 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia retornada.  El cost directe de la devolució del bé o servei serà assumit pel client segons es recull a la LGCU.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
Contacta amb nosaltres
NO ALIMENTACIÓ
900 373 050
clientes@hipercor.es
Per a consultes relacionades exclusivament amb la pàgina web
supermercat
900 494 092
clientes.alimentacion@hipercor.es
Per a consultes relacionades exclusivament amb la pàgina web
EL CORTE INGLÉS
900 373 900
servicio_clientes@hipercor.es
Per a consultes relacionades amb els centres comercials o altres empreses del grup