3 temas en aquesta secció
 • Quan em puc beneficiar de la devolució d’IVA en les meves compres?

  Els preus dels nostres productes porten impostos inclosos. Les compres estaran exemptes del pagament d’IVA en els casos següents:

  • Residents a la Unió Europea: Les compres que realitzin els subjectes passius de l’IVA (empreses, entitats, organitzacions...) amb residència a la Unió Europea i dotats de NIF intracomunitari, estaran exemptes del pagament de l’IVA, i és condició imprescindible enviar aquest document a l’adreça electrònica: emision.documentacion@elcorteingles.es

   

  • Residents en països extracomunitaris: Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques residents en països extracomunitaris estaran exemptes del pagament de l’IVA. Per a aquest sistema de compra/tramesa i atès el seu règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Ceuta i Melilla.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • El preu dels productes té inclòs l’import dels aranzels, si n’hi ha?

  En els preus indicats per a les despeses d’enviament no s’inclouen els impostos (aranzels) d’importació. Aquests els ha de pagar en metàl·lic el receptor de la mercaderia quan arribi a la seva destinació.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Hi ha productes que incloguin la compensació equitativa per còpia privada (cànon digital)?
  Com a conseqüència de l’entrada en vigor del RDL 12/2017, pel qual s’estableix el nou sistema de compensació equitativa per còpia privada des del dia 1 d’agost de 2017, informem que l’adquirent dels suports subjectes a aquesta compensació que compleixin  els requisits establerts a l’article 25.8 del RDL 1/1996, a la seva nova redacció, podran sol·licitar al correu electrònic clientes@elcorteingles.es l’emissió de la corresponent factura desglossada.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!

Temes d'ajuda: Impostos