12 temas en aquesta secció
 • Termes legals relatius a la compra

  El Corte Inglés, SA, amb NIF A-28017895 (inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tomo 519, Folio 1, Secc. 8ª, Hoja M-9880, inscripción 197ª), realitza la venda i distribució dels productes oferts en aquest servei.

  El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili d’El Corte Inglés, SA, carrer Hermosilla, 112, 28009 Madrid.

  Les realitzades en l’àmbit geogràfic canari s’entendran celebrades al carrer Manuel Verdugo, 1 - Polígon industrial El Goro - 35219 - Telde - Las Palmas, com a comerciant minorista.

  La compra de certa mena d’articles està subjecta a algunes condicions especials (sistemes d’emissió per a pel·lícules i videojocs, restriccions a la venda de begudes alcohòliques, prevendes...). Si les vols conèixer en més detall, prem aquí.

  La nostra botiga en línia ofereix una àmplia selecció de productes que es poden enviar a més de 100 països arreu del món. Lamentem no poder realitzar trameses internacionals de certs articles, ja que alguns no són exportables (perfums, joies –excepte bijuteria–, perles, metalls o pedres precioses). També és aconsellable consultar les restriccions del país de destinació per a cert tipus de mercaderia.

  Els productes oferts en aquest servei estan adreçats a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei del comerç al detall. En aquest sentit, qualsevol petició de compra, aliena als paràmetres d’un consumidor mitjà i/o peticions massives de comandes d’un mateix comprador i/o destinatari, podran no ser ateses.
   

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Lloc de celebració de les operacions de venda

  El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, les operacions de venda s’entendran fetes al domicili d’El Corte Inglés, SA, carrer Hermosilla, 112 de Madrid (28009), excepte les fetes en l’àmbit geogràfic canari, que s’entendran fetes al c. Manuel Verdugo, 1, polígon industrial El Goro de Telde (35219), Las Palmas, com a comerciant detallista.

  Articles subjectes a condicions especials i restriccions de tramesa:

  La compra de certa mena d’articles està subjecta a algunes condicions especials (sistemes d’emissió per a pel·lícules i videojocs, restriccions a la venda de begudes alcohòliques, prevendes...). Si les vols conèixer en més detall, prem aquí

  La nostra botiga en línia ofereix una àmplia selecció de productes que es poden enviar a més de 100 països arreu del món. Lamentem no poder realitzar trameses internacionals de certs articles, ja que alguns no són exportables (perfums, joies –excepte bijuteria–, perles, metalls o pedres precioses). També és aconsellable consultar les restriccions del país de destinació per a cert tipus de mercaderia. Si les vols conèixer en més detall, prem aquí

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Política de protecció de dades
  Per obtenir-ne més informació, pots consultar la nostra política de privacitat fent clic aquí.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Drets de propietat industrial i intel·lectual

  Tant el contingut com les imatges que figuren a la pàgina web d’EL CORTE INGLÉS, és a dir, tot text, dissenys gràfics, marques, dissenys, logotips, icones, fotografies o imatges, reproduccions d’àudio  i/o recopilacions de dades, etc., són  titularitat d’EL CORTE INGLÉS, SA o dels seus diferents proveïdors de productes, serveis o de contingut, i estan protegits d’acord amb les diverses legislacions nacionals i internacionals sobre drets de propietat industrial i intel·lectual.

  No està autoritzada  la reproducció, transformació, comunicació pública i/o utilització, ja sigui total o parcial, del contingut de les pàgines web d’EL CORTE INGLÉS, SA i que es realitzin amb finalitats diferents de la mera selecció de compra dels productes o serveis oferts a les pàgines web,  tret que es disposi del previ consentiment emès per escrit per part de la societat titular de la pàgina web. Així mateix, no està permès l’ús d’eines o tecnologia que permeti la recerca i/o l’obtenció de dades o la formació de base de dades (p. ex. llista de productes i preus) i que es realitzi: (i)   amb finalitat diferent de la mera operació de compra de productes o serveis a la pàgina web, (ii) per a la seva posterior explotació o benefici comercial d’aquesta informació per part de tercer. Tot això tret que es disposi de l’autorització prèvia d’EL CORTE INGLÉS, SA.

  L’ús no autoritzat del contingut, imatges, marques,  dades o informació que es contenen a les pàgines web d’EL CORTE INGLÉS, SA i que comportin la  infracció dels seus drets de propietat industrial, intel·lectual, secrets industrials, etc. serà perseguit davant dels tribunals competents.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Ús i accés a la pàgina web

  Sempre que l’usuari de la pàgina web compleixi aquestes Condicions d’ús, EL CORTE INGLÉS o els seus proveïdors de continguts  concedeixen a l’usuari  una llicència limitada no exclusiva, no transferible ni subllicenciable, d’accés i ús de la pàgina web, per ser utilitzada únicament amb finalitats privades i mai no comercials. Aquesta llicència d’ús no atorga cap dret per a la revenda ni  ús comercial dels serveis o productes de la pàgina web d’EL CORTE INGLÉS ni dels seus continguts, ni autoritza la compilació, ni la utilització de llista de productes o serveis, preus o descripcions dels mateixos. La llicència d’ús no inclou el dret a fer cap ús derivat de la pàgina web d’EL CORTE INGLÉS, SA ni dels seus continguts, ni a baixar o copiar informació per al benefici d’una altra empresa, ni l’ús d’eines o robots de cerca i/o extracció de dades.

  No està permès utilitzar tècniques d’entramat ni l’ús de metaetiquetes (meta tags) ni de cap altre “text ocult” que utilitzi els noms o marques d’EL CORTE INGLÉS, sense l’autorització prèvia i per escrit del titular de la pàgina.

  Qualsevol incompliment d’aquestes Condicions d’ús suposarà l’anul·lació de la llicència d’ús atorgada per EL CORTE INGLÉS i, si escau, a l’inici de les accions en defensa dels seus drets.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Opinions, comentaris, comunicacions i altres continguts

  Els usuaris de la pàgina web podran comunicar les opinions i comentaris que considerin oportuns sobre el producte adquirit, així com remetre idees, suggeriments, preguntes o una altra informació, que guardin relació amb el producte adquirit, sempre que el seu contingut sigui lícit, no sigui contrari als bons costums, no suposi amenaces o difamació contra tercers, envaeixi la privacitat de tercers ni suposi una infracció dels drets de propietat intel·lectual. Aquestes comunicacions no podran contenir virus informàtics, ni consistir en propaganda política o contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o constitueixi qualsevol altre tipus de “spam”. Tampoc no està permès l’ús d’adreces de correu incorrectes, ni actes que puguin suplantar la personalitat d’altres persones.

  EL CORTE INGLÉS, SA durà a terme els controls necessaris per evitar que es puguin cometre alguns  dels actes establerts al paràgraf anterior, i es reserva el dret a suprimir-ne o alterar-ne el contingut.

  Pel fet de comunicar a EL CORTE INGLÉS  qualsevol comentari, contingut o presentació, l’usuari atorga i cedeix a EL CORTE INGLÉS: (a) el dret no exclusiu, gratuït, pel temps màxim permès per la llei, a escala mundial i susceptible de plena cessió i transmissió a favor de  tercer, per a la reproducció, l’alteració, la comunicació pública de qualsevol text, imatge o dibuix, mitjançant qualsevol mitjà  i per qualsevol suport publicitari; i (b) el dret a utilitzar el nom que ens ha estat facilitat en relació amb aquest contingut.

  El client, en facilitar el contingut i/o comentari, garanteix que és el titular dels drets de propietat intel·lectual sobre els mateixos, i que no vulnera els drets de propietat industrial o intel·lectual de qualsevol tercer, i deixa totalment indemne EL CORTE INGLÉS en cas de qualsevol tipus de reclamació que pugui rebre, com a conseqüència de la reproducció i/o comunicació pública d’aquest contingut.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Responsabilitat per l’ús de la pàgina web

  EL CORTE INGLÉS, SA fa i farà els seus millors esforços per garantir que l’ús temporal de la pàgina web sigui el major possible, així com l’absència d’errors en qualsevol transmissió d’informació que pogués tenir lloc, però com que aquest servei depèn d’altres tercers, com les companyies  telefòniques, servidors d’Internet, etc. o a la necessitat de realitzar  treballs propis de reparació o manteniment que es realitzaran en el menor temps possible, no es pot  garantir un  ús ininterromput de la pàgina web.

   EL CORTE INGLÉS no serà responsable de (i) qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per la seva part, (ii) pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes), ni de (iii) qualssevol pèrdues indirectes o de caràcter conseqüencial que no fossin raonablement previsibles per ambdues parts en el moment en què l’usuari hagués començat a utilitzar la pàgina web d’EL CORTE INGLÉS.

  EL CORTE INGLÉS no serà responsable pels retards o l’incompliment de les seves  obligacions assumides conforme a aquestes condicions, si aquests retards o incompliment fossin deguts a causes de força major o atribuïbles a circumstàncies alienes a EL CORTE INGLÉS, sens perjudici del dret de l’usuari a rebre el producte o la prestació del servei en un termini raonable, o a rebre el  reemborsament de la compra en cas que no es poguessin lliurar els productes o serveis sol·licitats en un termini raonable.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Modificació del servei o variació de les condicions

  EL CORTE INGLÉS, SA es reserva el dret, en qualsevol moment, a introduir modificacions en les seves pàgines web, així com en els termes d’aquestes Condicions generals d’ús. Es considerarà que l’usuari accepta aquestes modificacions si utilitza la pàgina web en qüestió després d’aquestes modificacions. Si alguna d’aquestes Condicions d’ús  fos declarada nul·la o ineficaç, la condició en qüestió s’entendrà exclosa sense que la declaració esmentada pugui afectar la validesa ni l’exigibilitat de la resta de condicions.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Renúncia

  El fet que EL CORTE INGLÉS no exerciti els seus drets en un moment concret, en cas d’incompliment  d’aquestes condicions o infracció dels seus drets per part dels usuaris de la seva pàgina web, no suposa que hi renunciï, i els pot exercir en el moment que ho consideri oportú.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Menors d’edat

  Només poden ser usuaris de les pàgines web els majors d’edat. Els productes o serveis que van adreçats a menors d’edat només poden ser adquirits pels seus pares o tutors. 

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Garantia de seguretat i confidencialitat

   

  Per obtenir-ne més informació, pots consultar la nostra política de privacitat

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Financiera El Corte Inglés
  Per obtenir-ne més informació, pots consultar la nostra Financiera El Corte Inglés.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’hagi estat útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!

Temes d'ajuda: Termes legals