Preguntes més freqüents

 • Què és el portal de treball d'El Corte Inglés?

  El portal de treball d'El Corte Inglés és el nou lloc per poder accedir a totes les oportunitats laborals de les nostres empreses i treure el millor de tu. Ara segmentem les ofertes de treball del Grup El Corte Inglés perquè trobes d’una manera àgil i còmoda un treball adequat a la teua formació, experiència i aptituds.

  T’oferim tota mena d’opcions de personalització: carregar el currículum, afegir-hi una foto i una carta de presentació, desar les recerques d’ofertes, revisar l’historial de feines sol·licitades, afegir-hi la formació, etc.

  A més, ara pots trobar ofertes de treball, tant per sector com per ubicació, d’una manera molt intuïtiva.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Com envie el currículum per a treballar a El Corte Inglés?

  Hem modificat el procés de recerca de treball a El Corte Inglés. Ara no has d’enviar el currículum a una adreça electrònica, sinó que des del nou portal de treball del Grup El Corte Inglés podràs donar-te d’alta, carregar el currículum, afegir-hi formació, experiència, etc. D’esta manera sabràs de primera mà quines ofertes de treball hi ha actives en estos moments i presentar-te a aquelles que estiguen relacionades amb la teua formació, interessos i experiència.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Puc accedir amb el meu perfil de LinkedIn a les ofertes de treball del Grup El Corte Inglés?
  Pots enviar la teua candidatura a les ofertes de treball del Grup El Corte Inglés amb el teu perfil de LinkedIn al portal de treball del grup El Corte Inglés. Quan accedixes a la descripció d’una oferta de treball que t’interesse, prem el botó "Enviar candidatura". En fer-ho es desplegaran dues opcions: iniciar sessió a LinkedIn per enviar la sol·licitud i l’opció de presentar-te amb el teu perfil del portal de treball d'El Corte Inglés.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Com puc presentar una reclamació?

  Podràs reclamar al nostre Departament d’Atenció al Client a través de l’adreça electrònica següent: clientes@elcorteingles.es o omplint este formulari. A més, t’informem que disposes de fulls de reclamacions en els nostres Centres Comercials.

  Les parts se sotmeten, a la seua elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

  D’altra banda, i després d’haver exhaurit la via anterior, t’informem que la nostra entitat està adherida a Confianza Online, associació sense ànim de lucre inscrita en el Registre Nacional d’Associacions, grup 1, secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, c/ Castelló 24, Esc. 1 2n esq., 28001 Madrid (Espanya). Tingues en compte que, per a reclamar a Confianza Online, abans has d’haver presentat la reclamació a El Corte Inglés, requisit essencial perquè et puguen atendre.

  Estes Condicions generals es regixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem els consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir a Confianza Online per a la resolució alternativa de possibles controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Si estes es referixen a transaccions electròniques amb consumidors, o a la protecció de dades quan estiguen relacionades amb este àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confianza Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions tracten sobre publicitat digital o sobre protecció de dades relacionada amb este àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d’AUTOCONTROL.

  D’acord amb el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, posem a disposició del client l’enllaç següent, que permet accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea.

   

   

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Els productes tenen garantia?

  En relació amb la garantia dels productes, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, atorga als béns de naturalesa duradora una garantia legal de dos anys a partir de la data d’entrega. El consumidor i usuari hauria d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tindre coneixement.

  No s’inclouen les deficiències ocasionades per negligències, colps, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servici Tècnic autoritzat quan escaiga, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

  En el cas d’articles informàtics, la garantia no cobrirà l’eliminació de virus, la restauració de programes per esta raó o la reinstal·lació del disc provocada per l’esborrament d’este.

  En les incidències que justifiquen l’ús de la garantia, s’optarà per la reparació, la substitució de l’article, la rebaixa o la devolució, en els termes legalment establits.

  Per a qualsevol canvi o devolució de la comanda en els nostres centres, cal presentar el document de venda. Este document són els correus electrònics que t’informen que la comanda està en procés d’enviament o que s'ha lliurat o recollit. A l’assumpte, hi apareix "Document de venda". Si has esborrat o no trobes estos correus, posa’t en contacte amb nosaltres al telèfon 900 373 050 si truques des d'un telèfon fix o al 901 464 050 si truques des d'un telèfon mòbil o envia’ns un correu electrònic a clientes@hipercor.es

  Si tens qualsevol problema amb el SAT de la marca a l’hora d’exercir la garantia, posa’t en contacte amb nosaltres per a resoldre el problema al telèfon 900 373 050 si truques des d'un telèfon fix o al 901 464 050 si truques des d'un telèfon mòbil, o envia’ns un correu electrònic a l’adreça clientes@hipercor.es

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
Contacta amb nosaltres
NO ALIMENTACIÓ
900 373 050
clientes@hipercor.es
Per a consultes relacionades exclusivament amb la pàgina web
supermercat
900 494 092
clientes.alimentacion@hipercor.es
Per a consultes relacionades exclusivament amb la pàgina web
EL CORTE INGLÉS
900 373 900
servicio_clientes@hipercor.es
Per a consultes relacionades amb els centres comercials o altres empreses del grup