1 temes en esta secció
 • Com puc presentar una reclamació?

  Podràs reclamar al nostre Departament d’Atenció al Client a través de l’adreça electrònica següent: clientes@elcorteingles.es o omplint este formulari. A més, t’informem que disposes de fulls de reclamacions en els nostres Centres Comercials.

  Les parts se sotmeten, a la seua elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

  D’altra banda, i després d’haver exhaurit la via anterior, t’informem que la nostra entitat està adherida a Confianza Online, associació sense ànim de lucre inscrita en el Registre Nacional d’Associacions, grup 1, secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, c/ Castelló 24, Esc. 1 2n esq., 28001 Madrid (Espanya). Tingues en compte que, per a reclamar a Confianza Online, abans has d’haver presentat la reclamació a El Corte Inglés, requisit essencial perquè et puguen atendre.

  Estes Condicions generals es regixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem els consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir a Confianza Online per a la resolució alternativa de possibles controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Si estes es referixen a transaccions electròniques amb consumidors, o a la protecció de dades quan estiguen relacionades amb este àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confianza Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions tracten sobre publicitat digital o sobre protecció de dades relacionada amb este àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d’AUTOCONTROL.

  D’acord amb el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, posem a disposició del client l’enllaç següent, que permet accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea.

   

   

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!

Temes d'ajuda: Reclamació