6 temes en esta secció
 • Què és la TAE d’una operació?

  La TAE (taxa anual equivalent o taxa anual efectiva) és un indicador en forma de tant per cent anual que indica el cost d’un préstec, ja que inclou l’interés i els gastos i comissions.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Què és el TIN?

  El TIN (tipus d’interés nominal) és el percentatge fix que es pacta com a concepte de pagament pels diners prestats. No inclou els gastos i les comissions i no té per què ser anual, ja que es referix al període total del préstec.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Què és SEPA?

  SEPA són sigles en anglés de zona única de pagaments en euros (Single Euro Payment Area), iniciativa comunitària que iguala la manera de fer transferències i pagaments en euros a 34 països que operen amb la moneda euro: els 28 que formen la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Mònaco i San Marino. L’IBAN és el codi d’identificació únic que permet fer operacions a qualsevol país de la zona SEPA.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Què és el mandat SEPA?

  El mandat o orde de domiciliació és un document privat entre creditor i deutor, mitjançant el qual el deutor autoritza i consent tant al creditor a iniciar els cobraments en el compte indicat, com al deutor a complir les ordes esmentades. El creditor, per tant, ha d’haver formalitzat el mandat previ a l’emissió de deutes.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Què és l’INE?
  L’INE (informació normalitzada europea) sobre crèdits al consum és un formulari en el qual es detallen les característiques principals del crèdit a contractar i que es proporciona abans de firmar el contracte.
  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!
 • Per què em demanen informació en sol·licitar-me la targeta o contractar un producte?

  Com a entitat financera, estem obligats a disposar d’una còpia digitalitzada de determinats documents per a poder verificar la teua identitat i la teua activitat econòmica o professional, segons la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals, l’incompliment de la qual ens obligaria a cancel·lar la teua targeta.

  Per a això, necessitem la teua col·laboració per a l’obtenció de la documentació requerida:

  • Document identificatiu (DNI o NIE).
  • FIC (fitxa d’informació complementària), document que ha d’omplir i firmar el client en què s’arrepleguen les seues manifestacions relatives a la seua activitat econòmica.
  • Document que acredite l’activitat econòmica o professional. Segons el tipus de client o activitat, caldrà entregar-ne un o un altre dels que s’esmenten continuació:
  1. Treballadors per compte d’altri: Nòmina o subsidi de desocupació actual, certificat de relació laboral emés per l’ocupant o contracte laboral vigent o vida laboral.
  2. Pensionistes: Pensió o certificat d’havers.
  3. Treballadors per compte propi: Últim rebut de la Seguretat Social en règim d’autònoms, últim rebut del col·legi professional, llicència fiscal o pagament liquidació d’IVA o retencions IRPF del trimestre anterior o vida laboral. Declaració de l’IRPF de l’últim exercici, contracte laboral vigent.
  4. Rendista o sense activitat: acreditació de l’origen dels fons (herència, lloguers, document notarial o similar).

  Ens podràs enviar la documentació per correu electrònic a documentacionfeci@elcorteingles.es o entregar-la presencialment al Servici d’Atenció al Client dels nostres centres comercials.

  T'ha resultat útil?SiNo
  Sentim que no t’haja sigut útil. Com podem ajudar-te?No, gràciesEnviar
  Gràcies!

Temes d'ajuda: Informació financera i legal