Preguntas frecuentes

 • Que produtos non se poden devolver?

  Case todos os produtos se poden devolver ou cambiar mentres estean sen utilizar e en perfectas condicións, incluíndo accesorios, documentación e embalaxe orixinal. Aínda que existen excepcións ao dereito de desistencia. A devolución non será aplicable a:

  • A prestación de servizos, unha vez que o servizo estea completamente executado, cando a execución comece, con consentimento previo expreso do consumidor e usuario, e co recoñecemento, pola súa banda, de que é consciente de que, unha vez que o contrato sexa completamente executado polo empresario, perdería o seu dereito de desistencia.

  • A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de flutuacións do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o período de desistencia.

  • A subministración de bens confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e usuario ou claramente personalizados (Por exemplo: Armas, mobles, roupa á medida, roupas customizadas, tales como: camisetas deportivas con nome persoal...).

  • A subministración de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez (Por exemplo: Alimentos, flores, cestas de froita...).

  • A subministración de bens precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fora desprecintada tras a entrega (Por exemplo: Pendentes, todos os artigos de beleza, artigos de toucador, cosméticos, aseo persoal, accesorios para o cabelo, roupa interior, medias e todos aqueles produtos de uso corporal).

  • A subministración de bens que, despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza, se mesturaran de forma indisociable con outros bens.

  • A subministración de bebidas alcohólicas cuxo prezo fora acordado no momento de asinar o contrato de venda e que non poidan ser entregadas antes de 30 días, e cuxo valor real dependa de flutuacións do mercado que o empresario non poida controlar.

  • Os contratos nos que o consumidor e usuario solicitara especificamente ao empresario que o visite para efectuar operacións de reparación ou mantemento urxente; se nesa visita o empresario presta servizos adicionais aos solicitados especificamente polo consumidor ou subministra bens distintos das pezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar as operacións de mantemento ou reparación, o dereito de desistencia debe aplicarse aos devanditos servizos ou bens adicionais.

  • A subministración de gravacións sonoras ou de vídeos precintados ou de programas informáticos precintados que foran desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.

  • A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comece co previo consentimento expreso do consumidor e usuario co coñecemento, pola súa banda, de que en consecuencia perde o seu dereito de desistencia.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Cales son os prazos de devolución ou cambio dun produto?

  Os prazos de devolución que a continuación se detallan empezarán a contar dende a entrega do pedido:

  • 60 días naturais: produtos de moda e roupa deportiva, accesorios, calzado, enxoval.
  • 30 días naturais: mobles e téxtiles do fogar.
  • 15 días naturais: material deportivo, xoguetes, iluminación, mascotas e todos aqueles con compoñentes eléctricos ou mecánicos
    

  O produto debe estar sen utilizar e en perfectas condicións. Incluídos accesorios, documentación e embalaxe orixinal, en caso contrario, o ben sufrirá unha depreciación.  Conforme ás excepcións ao Dereito de Desistencia reguladas no RDL 1/2007, non se admitirá a devolución daqueles produtos configurados á medida (personalizados), como teléfonos móbiles, tabletas, ordenadores, etc., entendendo por personalizados aqueles aparatos nos que te rexistraras voluntariamente, activaras as prestacións de seguridade, xeolocalización ou padróns, pois a inicialización destes dispositivos require o rexistro previo e voluntario dos teus datos persoais, os cales quedan almacenados na memoria do terminal.

  Só serás responsable da diminución de valor dos bens que resulte dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens.

  Unha vez recibida a mercadoría nos nosos almacéns, e tras comprobar o seu estado, procederase ao reintegro do seu importe e gastos de envío, conforme á modalidade de pagamento realizada polo cliente, agás o pagamento en efectivo, que se reintegrará mediante transferencia bancaria e, en todo caso, nun prazo non superior a 14 días naturais dende a recepción da mercadoría devolta. O custo directo da devolución do ben ou servizo será asumido polo cliente segundo se recolle na LGCU.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • ¿Cómo realizo la devolución en tenda de un producto comprado en la web?

  Os artigos adquiridos en hipercor.es tamén poden ser devoltos nos centros comerciais de HIPERCOR, sen custo ningún. Non se admitirán devolucións nos centros de Supercor, Sfera, Bricor, El Corte Inglés e Centro de Oportunidades, agás artigos de electrónica, informática e electrodomésticos, que poderán devolverse en calquera centro de El Corte Inglés.
   
  Para os electrodomésticos e os produtos de electrónica e informática, non se poderán realizar devolucións nos centros que non dispoñen desta mercadoría dentro da sala de Hipermercado Hipercor. Podes consultar os departamentos dispoñibles en cada centro comercial na nosa Guía de Centros Comerciais.
   
  Para realizar a devolución, o produto deberá estar en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e cos manuais, accesorios ou regalos promocionais incluídos, se for o caso. Tras comprobar o estado da mercadoría, procederase ao reintegro do seu importe conforme á mesma modalidade de pagamento realizada no seu momento. Para realizar a devolución, deberase presentar o talón de venda/devolución remitido xunto ao pedido.

  Están excluídos do sistema de devolución nos Centros Comerciais, ademais das excepcións ao dereito de desistencia, os pedidos pagados con Tarxetas virtuais, os produtos voluminosos (máis de 15 kg de peso) e algúns artigos que, polas súas condicións especiais, só se poderán devolver mediante recollida en domicilio.

  O sistema de compra sométese á lexislación vixente en España. Polo tanto, as operacións de venda entenderanse realizadas no domicilio de El Corte Inglés, S.A., rúa Hermosilla 112, 28009 Madrid.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Podo devolver un produto?

  A maioría de produtos comprados en Hipercor pódense devolver, sempre e cando conserven a embalaxe orixinal e estean en perfectas condicións. Incluídos os accesorios, documentación e embalaxe orixinal, no caso contrario, o ben sufrirá unha depreciación. Hai algunhas excepcións e prazos determinados para poder efectuar a devolución.

  Recorda que, para o cambio dun produto, é necesario entregar o tícket de compra. Se compraches o teu produto a través da nosa web, o tícket de compra será o correo que recibiches onde se informa no asunto que o pedido foi entregado (documento de venda).

  Conforme ás excepcións ao Dereito de Desistencia reguladas no RDL 1/2007, non se admitirá a devolución daqueles produtos configurados á medida (personalizados).

  Só serás responsable da diminución de valor dos bens que resulte dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens.


  Isto aplicarase tamén a artigos como teléfonos móbiles, tabletas, ordenadores, etc., aparatos nos que te rexistraras ou activaras as prestacións de seguridade, xeolocalización ou padróns, pois a inicialización destes dispositivos require o rexistro previo e voluntario dos teus datos persoais, os cales quedan almacenados na memoria do terminal.

  Unha vez recibida a mercadoría nos nosos almacéns, e tras comprobar o seu estado, procederase ao reintegro do seu importe e gastos de envío, conforme á modalidade de pagamento realizada polo cliente, agás o pagamento en efectivo, que se reintegrará mediante transferencia bancaria e, en todo caso, nun prazo non superior a 14 días naturais dende a recepción da mercadoría devolta. O custo directo da devolución do ben ou servizo será asumido polo cliente segundo se recolle na LGCU.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Podo devolver un produto comprado a través do web nunha tenda?

  Os artigos adquiridos en hipercor.es tamén poden ser devoltos nos centros comerciais de HIPERCOR, sen custo ningún. Non se admitirán devolucións nos centros de Supercor, Sfera, Bricor, El Corte Inglés e Centro de Oportunidades, agás artigos de electrónica, informática e electrodomésticos, que poderán devolverse en calquera centro de El Corte Inglés.

  Para os electrodomésticos e os produtos de electrónica e informática, non se poderán realizar devolucións nos centros que non dispoñen desta mercadoría dentro da sala de Hipermercado Hipercor. Podes consultar os departamentos dispoñibles en cada centro comercial na nosa Guía de Centros Comerciais.

  Para realizar a devolución, o produto deberá estar en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e cos manuais, accesorios ou regalos promocionais incluídos, se for o caso. Tras comprobar o estado da mercadoría, procederase ao reintegro do seu importe conforme á mesma modalidade de pagamento realizada no seu momento. Para realizar a devolución, deberase presentar o talón de venda/devolución remitido xunto ao pedido.

  Están excluídos do sistema de devolución nos Centros Comerciais, ademais das excepcións ao dereito de desistencia, os pedidos pagados con Tarxetas virtuais, os produtos voluminosos (máis de 15 kg de peso) e algúns artigos que, polas súas condicións especiais, só se poderán devolver mediante recollida en domicilio.

  O sistema de compra sométese á lexislación vixente en España. Polo tanto, as operacións de venda entenderanse realizadas no domicilio de El Corte Inglés, S.A., rúa Hermosilla 112, 28009 Madrid.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
Contacte connosco
sen alimentación
900 373 050
clientes@hipercor.es
Para consultas relacionadas exclusivamente co sitio web
SUPERMERCADO
900 494 092
clientes.alimentacion@hipercor.es
Para consultas relacionadas exclusivamente co sitio web
EL CORTE INGLÉS
900 373 900
servicio_clientes@hipercor.es
Para consultas relacionadas con centros comerciais ou outras empresas do grupo