3 tema nesta sección
 • Cando podo beneficiarme da devolución de IVE nas miñas compras?

  Os prezos dos nosos produtos levan impostos incluídos. As compras estarán exentas do pagamento de IVE nos seguintes casos:

  • Residentes na Unión Europea: As compras que realicen os suxeitos pasivos do IVE (empresas, entidades, organizacións...) con residencia na Unión Europea e dotados de NIF intracomunitario estarán exentas do pagamento do IVE, cuxa condición imprescindible é o envío do devandito documento ao enderezo de correo electrónico: emision.documentacion@elcorteingles.es

   

  • Residentes en países extracomunitarios: As compras que realicen persoas físicas ou xurídicas residentes en países extracomunitarios estarán exentas do pagamento do IVE Para este sistema de compra/envío, e debido ao seu réxime fiscal, son considerados territorios extracomunitarios os ámbitos xeográficos correspondentes a Ceuta e Melilla.
  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • O prezo dos produtos ten incluído o importe dos aranceis, no caso de habelos?

  Nos prezos indicados para os gastos de envío non se inclúen os impostos (aranceis) de importación. Estes pagaralos en metálico o receptor da mercadoría cando chegue ao seu destino.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Hai produtos que inclúan a compensación equitativa por copia privada (canon dixital)?
  Como consecuencia da entrada en vigor do RDL 12/2017, polo que se establece o novo sistema de compensación equitativa por copia privada dende o día 1 de agosto de 2017, informamos de que o adquirente dos soportes suxeitos á devandita compensación, que cumpran  os requisitos establecidos no artigo 25.8 do RDL 1/1996, na súa nova redacción, poderán solicitar a través do correo electrónico clientes@elcorteingles.es a emisión da correspondente factura detallada.
  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!

Temas de axuda: Impostos