2 tema nesta sección
 • Onde está a garantía no meu pedido?

  Para exercitar o dereito de garantía, é imprescindible presentar o documento de venda.

  Se nos proporcionaches un correo electrónico ao facer a túa compra, o devandito documento será calquera dos correos que te informaban de que o pedido está en proceso de envío ou que foi entregado ou recollido. Identificaralos porque inclúen no asunto "Documento de venda". Se borraches ou non localizas eses correos, ponte en contacto connosco a través do teléfono 900 373 050 (se chamas dende un fixo) - 901 464 050 (se chamas dende un móbil) ou envíanos unha mensaxe a: clientes@hipercor.es

  No caso de que non nos proporcionaras ningún enderezo de correo ao facer a túa compra, o documento de venda debeute chegar xunto co pedido. En todo caso, se non os encontras ou os perdiches, poderás chamar os teléfonos mencionados no parágrafo anterior para que chos facilitemos.

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!
 • Os produtos teñen garantía?

  En relación á garantía dos produtos, o Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, outorga aos bens de natureza duradeira unha garantía legal de 2 anos a partir da data de entrega. O consumidor e usuario deberá informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dous meses dende que tivo coñecemento dela.

  Non se inclúen as deficiencias ocasionadas por neglixencias, golpes, uso ou manipulacións indebidas, tensión non idónea, instalación incorrecta non efectuada polo Servizo Técnico autorizado cando proceda, nin materiais sometidos a desgaste polo seu uso normal.

  No caso de artigos informáticos, a garantía non cubrirá a eliminación de virus, restauración de programas por este motivo ou a reinstalación do disco provocada polo borrado deste.

  Naquelas incidencias que xustifiquen o uso da garantía, optarase pola reparación, substitución do artigo, rebaixa ou devolución, nos termos legalmente establecidos.

  Para calquera cambio ou devolución do teu pedido nos nosos Centros, é imprescindible presentar o documento de venda. O devandito documento son os correos electrónicos que te informan de que o pedido está en proceso de envío ou que foi entregado ou recollido, e inclúen no asunto "Documento de venda". Se borraches ou non localizas eses correos electrónicos, ponte en contacto connosco a través do teléfono 900 373 050, se chamas dende un teléfono fixo, ou no 901 464 050​ se chamas dende un teléfono móbil. ou envíanos un correo electrónico a clientes@hipercor.es

  Se tes calquera problema co SAT da marca á hora de exercitar a túa garantía, ponte en contacto connosco para resolver o problema no teléfono 900 373 050, se chamas dende un teléfono fixo, ou no 901 464 050​ se chamas dende un teléfono móbil, ou envíanos un correo electrónico ao seguinte enderezo clientes@hipercor.es

  Foi útil?SiNon
  Sentimos que non foi útil. Como podemos axudalo?Non, grazasEnviar
  Grazas!

Temas de axuda: Garantía